Contact / Privacyverklaring

Lookz Beauty
Kapoeniestraat 3
7001 CB Doetinchem

☎ 06-41748168

img_1749

Openingstijden

Maandag      9:00 tot 18:00
Dinsdag        9:00 tot 18.00
Woensdag   9:00 tot 18.00
Donderdag  9:00 tot 18.00
Vrijdag          9:00 tot 18.00
Zaterdag      9:00 tot 13.00

PRIVACYVERKLARING VAN LOOKZ BEAUTY

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LOOKZ Beauty verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van LOOKZ Beauty of om een andere reden persoonsgegevens aan LOOKZ Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LOOKZ Beauty
Kapoeniestraat 3
KVK 65627369
06-41748168
info@lookzbeauty

2. Welke gegevens verwerkt LOOKZ Beauty en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor– en na foto’s

2.2 LOOKZ Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van eventuele uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LOOKZ Beauty.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van wimpers, wenkbrauwen, nagels of huid worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

E-mail berichtgeving:
LOOKZ Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LOOKZ Beauty. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
LOOKZ Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft LOOKZ Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LOOKZ Beauty gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van LOOKZ Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LOOKZ Beauty zal u verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop LOOKZ Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van LOOKZ Beauty via info@lookzbeauty.nl of via 06-41748168

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.